"

Podzimní tematické prohlídky

26. 09. 2019 Sdílej na CentrumBrna.cz

Nejsilnější turistické období je tu a s ním i nový cyklus podzimních tematických prohlídek. Vedle oblíbených klasik Hrnem sošným Brnem či Brněnské fasády vypravují se věnujeme ve zvýšené míře brněnskému funkcionalismu a zvláštní prostor dostávají motivy „memento mori“ s hřbitovem, neživou přírodou a umíráním.

Funkcionalismus má jako architektonický sloh v Brně zvláštní symbolickou váhu. Ne každý však ví proč. Není to proto, že tu máme vilu Tugendhat – emblematický příklad světového formátu, ani proto že nejvíc místních stavebních realizací můžeme přičíst matadorovi bílé architektury s rovnou střechou – Bohuslavovi Fuchsovi. Ten pravý důvod tkví v historickém, etnickém kontextu.

Když se po vzniku Československa začala proměňovat atmosféra v dosud převážně německém Brně, společenský posun provázelo právě programové zaměření na funkcionalismus jako reprezentanta nové doby a moderní československé společnosti. Dnes už si Fuchsovy pošty na hlavním nádraží všimne málokdo. Ve své době však nemohlo být většího šoku, než když se vedle secesního paláce hlavního nádraží objevila právě strohá bílá poštovní krabice bez nejmenší špetky dekoru nebo historických odkazů. Právě tímto silným uměleckým poselstvím se začalo budovat nové moravské Brno.

so 28. 9. 14.00 Starou a novou Líšní

sraz: před kostelem sv. Jiljí na nám. Karla IV., průvodce: Jakub Sochor

Zámeček, kostel sv. Jiljí či legenda o zdejším vodníkovi, jenž na sebe brával podobu kučeravého chlapce – to vše nás čeká během procházky někdejším městysem Líšeň, dnešní starou Líšní. Projdeme ale i Líšeň novou, v jejímž urbanismu lze vysledovat ohlas slovutného sídliště Lesná. Povíme si rovněž o slavném líšeňském odboji a zmapujeme místa s krásným výhledem na Brno.

ne 29. 9. 10.00 Brněnské fasády vyprávějí

sraz: nádvoří Staré radnice, průvodkyně: Jana Čuprová, Zdeňka Pitrunová

Při pohybu městem dospělého i dětského návštěvníka čas od času zaskočí vyobrazení prapodivného stvoření, socha světce, zvláštní štukové ornamenty, netradiční průčelí či domovní znamení. Tyto artefakty zde přetrvaly po staletí a ve stínu reklam a jiného vizuálního smogu věrně sledují naši cestu centrem města na každém kroku. Aby se z nich opět stali společníci na naší cestě, je třeba, aby nám dávali smysl. Vrátit těmto podivnostem jejich význam znamená vyprávět jejich příběh. Budeme si vyprávět příběhy, které se odehrávaly v domech, i ty, které se odehrávají na domech. Prohlídka je koncipovaná tak, aby bavila děti a potěšila a obohatila dospělé.

so 5. 10. 10.00 Tajemství brněnských pasáží

sraz: nádvoří Staré radnice, průvodkyně: Jana Taušová

Na této procházce centrem města se dozvíte mnoho zajímavého nejen o známých a významných brněnských pasážích a jejich stavitelích, ale i o menších, ale neméně zajímavých průchodech, o kterých možná ani nevíte nebo jste na ně už zapomněli.

so 5. 10. 14.00 Neživá příroda v centru Brna

sraz: Denisovy sady u obelisku, průvodkyně: Lucie Kubalíková

Neživá příroda ve městě? A kde? Na každém kroku! Brno má dlouhou, pestrou a občas i dobrodružnou geologickou minulost, která se výrazně podepsala na jeho utváření, rozvoji a současném vzhledu. V centru města projdeme místa, kde se s neživou přírodou můžeme setkat – jak ve formě skal starých více jak sedm set miliónů let, tak v podobě stavebního a dekoračního kamene na významných památkách. Během prohlídky se dozvíte, že Brno kdysi leželo na dně moře nebo že červená a bílá nejsou jen barvy města, ale i barvy nejužívanějších stavebních materiálů ve středověku.

ne 6. 10. 14.00 Hrnem sošným Brnem

sraz: Moravské náměstí u sochy markraběte Jošta, průvodkyně: Ivanka Augustová

Projdeme se městem a pozdravíme sochy slovy Miroslava Horníčka: „Dobrý den, socho". A které sochy objevíme? Jako první to bude markrabě Jošt, místo našeho srazu. Poté navštívíme ladného Mima a lišku Bystroušku. Kolem sousoší Ptáci O. Zoubka projdeme na Moravské náměstí k soše vojáka od V. Makovského. Pak nás čeká plejáda osobností počínaje J. Mahenem, L. Janáčkem a konče bratry Mrštíkovými. I Mahenovo divadlo nabízí zajímavé sochy. Přeneseme se s nimi do dávné antiky a neopomeneme připomenout slavného Edisona. Uslyšíme pověst O kamenné panně a posledním bodem prohlídky bude půvabná socha na Zelném trhu, u které vzdáme hold jednomu z nejslavnějších hudebníků a ukončíme naše putování.

so 12. 10. 10.00 Renesance v Brně

sraz: nádvoří Staré radnice, průvodkyně: Jana Čuprová, Zdeňka Pitrunová

Renesance není jen umění a architektura; je to období, kdy se Brno a celá Morava těšili nevídaným privilegiím a samostatnosti. Na základě příkladů několika existujících staveb a příběhů obyvatel renesančního Brna se pokusíme vytvořit věrnou ilustraci, jak praktický život v renesančním Brně mohl fungovat a jak vznikala tehdejší podoba města. Období bude také zasazeno do evropského společenského a uměleckého kontextu.

ne 13. 10. 10.00 Brno a Josef II.

sraz: roh ulic Lidická a Lužánecká, průvodkyně: Ilona Protivínská

Při prohlídce si připomeneme, čím vším město ovlivnil císař Josef II. Zjistíme, že stopy jeho reforem tu dodnes nacházíme na každém kroku. Nezapomeneme na pestrou historii jeho sochy v nadživotní velikosti. A zazní také brněnské pověsti, ve kterých panovník vystupuje. Víte, kde se dnes nachází pluh, se kterým oral u Slavíkovic? A jak to bylo doopravdy s jeho "testovacím" uvězněním na Špilberku?

so 19. 10. 10.00 Ústřední hřbitov

sraz: před hlavní bránou, Vídeňská ulice, průvodkyně: Marie Schönová

Ústřední hřbitov patří svou plochou k největším hřbitovům v České republice. Není pouze místem posledního odpočinku pohřbených osob, je i galerií umělecky hodnotných náhrobků od význačných umělců nebo známých kamenických dílen. Nedílnou součást hřbitova tvoří zeleň. Během dvouhodinové prohlídky si prohlédnete nejen hroby význačných brněnských osobností, ale projdete také pohřebištěm sovětských a rumunských vojáků a odbojářů.

ne 20. 10. 14.00 Funkcionalismus v centru Brna

sraz: před Komerční bankou na náměstí Svobody, průvodkyně: Monika Postbieglová

Brno je proslulé svými funkcionalistickými stavbami. Pojďte si prohlédnout alespoň některé z nich – někdejší Moravskou banku, obchodní dům Brouk a Babka, palác Alfa, hotel Avion, obchodní dům Baťa, dům Městské ubytovací kanceláře, nádražní poštu a kavárnu Savoy.

so 26. 10. 10.00 Archeologie Brna

sraz: Moravské náměstí u makety města Brna, průvodce: Michal Doležel

Chcete vědět, kde se v Brně ve středověku nacházela ševcovská dílna nebo alchymistická laboratoř? Pak by vás mohla zajímat právě tato procházka. Každý rok totiž Brno vydává nová svědectví své minulosti. Archeologické výzkumy přispívají k poznání nejstarších dějin našeho města, které je pro většinu obyvatel mnohdy neznámé.

ne 27. 10. 14.00 Nebožky aneb smrt a umírání v Brně

Sraz: nádvoří Staré radnice, Průvodkyně: Jana Čuprová, Zdeňka Pitrunová

Procházka po Brně se zaměří na místa spojená s fenomény nemoci, skonu a umírání. Po odvrácené straně Brna vás provede kunsthistorička Jana Čuprová a religionistka Zdeňka Pitrunová. Čeká vás spousta morbidních radovánek a kopa holých faktů.

Kapacita procházek je omezená, vstupenky k dostání online na www.ticbrno.cz a na infocentrech TIC BRNO na Radnické 8, Panenské 1 a hlavním nádraží.

 

Text a foto: www.ticbrno.cz


Jinde na CentrumBrna.cz


HLAVNÍ PARTNEŘI